Informacja katastralna powiatu stalowowolskiego
Pomoc      Strona główna   Strona Starostwa
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Zdjęcie lotnicze
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Klasoużytki
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Adresy
Sytuacja
Uzbrojenie
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Rzeźba
Raster mapy zas. (przesłania pozostałą treść)
Raster mapy ewid. (przesłania pozostałą treść)

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg